กิจกรรม TO BE COVER DANCE 2023

       8 กันยายน 2566 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมชมกิจกรรมการประกวดเต้น Cover Dance 2023 ชมรม To be Number 1 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์   โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับชั้น คือชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ ทีม Three two one team และรางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม I am barbie girl

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ >>>