กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2566

          26 กรกฎาคม 2566  นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร นำคณะผู้บริหารข้าราชการครู บุคลากร นักเรียนและคณะลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนวัดราชสิงขร ร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนวัดราชสิงขร

ดาวน์โหลดรูปภาพ >>>