มุทิตาจิต ผอ. เนื่องจากได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่

28 กันยายน 2566 ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร ร่วมกันจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับท่าน ผอ.ธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสิงขร เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สำนักงานเขตจอมทอง ซึ่งภายในพิธี มีตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นผู้อำนวยการกล่าวอวยพรให้โอวาทแก่คุณครูและนักเรียนทุกคน

ลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพ  >>>