เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2566

          10 สิงหาคม 2566 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร มอบหมายให้นายอภิชาติ นิลภาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตบางคอแหลม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายในกิจกรรมมีพิธีลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทางโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้นำชุดการแสดงจินตลีลาของนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานอีกด้วย