แจ้งวันหยุดเรียนวันที่ 28 กรกฎาคม – วันที่ 2 สิงหาคม 2566

📌 ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร เรื่อง แจ้งวันหยุดเรียน

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 – วันที่ 2 สิงหาคม 2566

🌟 วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

หยุดเรียนเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

🌟 วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หยุดราชการพิเศษตามมติครม.

🌟 วันที่ 1 สิงหาคม 2566

หยุดเรียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

🌟 วันที่ 2 สิงหาคม 2566

หยุดเรียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

👩‍🏫 และกลับมาเรียนตามปกติในวันที่ 3 สิงหาคม 2566