ขอเชิญชวนนักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมศึกษาพระประวัติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ ๘ รอบ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ ๘ รอบ

 

🚩 ขอเชิญชวนนักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมศึกษาพระประวัติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ ๘ รอบ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และร่วมกิจกรรม ทำแบบทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ …เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์..ฟรี

✅️ ผ่านเกณฑ์ ๘๐% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-mail

📌 ลิงก์ทำแบบทดสอบ >>> https://forms.gle/pSuSwQ4KkRdgtjC48

🙏 จัดทำโดยโรงเรียนวัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร