การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร “เทเบิลเทนนิส”

           18 กรกฎาคม 2565 นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 (ช้างน้อยเกมส์) เพื่อคัดเลือกตัวแทนแข่งขันเทเบิลเทนนิส ในระดับกรุงเทพใต้ โดย นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้อำนวยความสะดวกสถานที่การแข่งขัน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดราชสิงขร