กำหนดการแจกนม, แบบฝึกหัด, แบบทดสอบ และของขวัญวันเด็ก

📣📣 ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนวัดราชสิงขร 📣📣

📌 เรื่อง การแจกนม, แบบฝึกหัด, แบบทดสอบ และของขวัญวันเด็ก

 

📝 วันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2565

⏰ เวลา 9.00 – 15.00 น.

📍 กำหนดการแจกแยกตามระดับชั้น วันละ 2 ระดับชั้น

 

🛎️🛎️ การรับของแจกครั้งนี้ กำหนดการรับในรูปแบบ Drive Thru

คือ การขับรถเข้ามารับในโรงเรียน โดยผู้ปกครองไม่ต้องลงจากรถ

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จากข้อมูลด้านล่าง 🔽

 

✍️ กรุณานำปากกาส่วนตัวมาเพื่อลดการสัมผัสร่วมกัน

🌟🌟 แจกอาหารเสริม(นม) จำนวน 2 ลัง (72 กล่อง) กรุณาเตรียมถุงขนาดให้พอดีสำหรับใส่นม