รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “โรงเรียนติดการ์ด ห่างไกลไข้เลือดออก”

14 มิถุนายน 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยข้าราชการครูและนักเรียน เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการ “โรงเรียนติดการ์ด ห่างไกลไข้เลือดออก” และเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2567 (ASEAN Dengue Day 2024) ณ ห้องประชุมบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง