โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมไวรัสโคโรน่า (2019)

          18 และ 25 มิถุนายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรน่า(2019) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยเด็ก ๆ ได้เรียนรูู้การป้องกัน การดูแลตนเองอย่างถูกต้อง รวมถึงได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสบู่เหลวล้างมือ และเจลล้างมือ เบื้องต้นพร้อมทั้งร่วมกันบรรจุภัณฑ์ ดังกล่าวอย่างถูกต้องตามอัตราปริมาณที่กำหนด และแจกจ่ายให้นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมนำกลับไปใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และสุขอนามัยของตนเองอีกด้วย