โครงการอาหารกลางวันนักเรียน Thai School Luach

            21 พฤศจิกายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ดำเนินการนโยบาย โครงการอาหารกลางวันนักเรียน Thai School Luach โดยช่วงเช้ามีสลัดผัก เสริมจากอาหารหลัก คือ ข้าวต้มทะเลรวมมิตร ให้นักเรียนได้รับประทานตามหลักโภชนาการ ส่วนในช่วงพักกลางวันนักเรียนจะได้รับประทาน ข้าวสวย กระเพราไก่ แกงจืดเต้าหู้ไก่สับ และผลไม้ฝรั่ง ครบถ้วนตามหลักโภชนาการอาหารหลัก 5 หมู่ โดยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของนักเรียน เพื่อส่งเสริม สร้างเสริม ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง