โครงการอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR)

        27 มิถุนายน 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร ให้การสนับสนุนนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) ซึ่งจัดการอบรมโดยบริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อพบเห็นหรือตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้