โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ กิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปี 2565

2 ธันวาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ กิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยงเนตรวิเศษ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนที่เข้ารับอบรมได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ รณรงค์ วันเอดส์โลก 2565 “Equalize” ทำให้เท่าเทียม และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียงความหัวข้อ “วัยรุ่นห่างไกลเอดส์” ในโครงการป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์กับเยาวชนวัยใสในโรงเรียน