โครงการจัดหาผ้าอนามัยสำหรับนักเรียน

     21 กันยายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ดำเนินการโครงการจัดหาผ้าอนามัยฟรี สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร เพื่ออำนวยความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแก่นักเรียนหญิง โดยทางโรงเรียนได้จัดจุดบริการผ้าอนามัยดังกล่าวให้นักเรียนมาเบิกได้ที่ห้องพยาบาลของโรงเรียน เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้มีประจำเดือนและครอบครัวอีกด้วย