แนะนำนโยบายและผู้สมัครสภานักเรียน ’63

เบอร์ 1 พรรคอนาคตราชสิงขร

โรงเรียนมีระเบียบ ชาญฉลาด มีความสุข และสะอาด

ไม่อยากพลาดเลือก เบอร์ 1

(Orderly and Clean)

หัวหน้าพรรค เด็กหญิง พัชราภา  แข่งขันดี

นโยบาย

 1. ช่วยจัดระเบียบแถว
 2. ดูแลความสะอาดโรงอาหาร
 3. จัดเวรเก็บขยะตอนกลางวัน
 4. ช่วยคุณครูดูจัดคัดกรองน้อง ๆ ตอนเช้า
 5. ช่วยทำความสะอาดบันไดในช่วงเช้าและช่วงกลางวัน

********************************************************

พรรคราชสิงขรก้าวไกล

เลือก เบอร์ 2

หัวหน้าพรรค ด.ช.อนุรักษ์ แซ่ภู

นโยบาย

 1. จัดให้มีการวัดไข้บริเวณหน้าโรงเรียนรวมถึงจัดให้มีเจลล้างมือ สบู่ล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19
 2. จัดให้เว้นระยะห่างในการเข้าแถวช่วงเช้าและกลางวัน
 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาด บันได ที่ล้างถาดอาหาร โรงอาหาร ห้องน้ำ และบนอาคาร
 4. ช่วยน้อง ๆ ยกลังนมในตอนเช้า
 5. จัดกิจกรรมผ่อนคลายและเสริมสร้างความรู้ให้น้อง ๆ
 6. จัดให้มีเพลงเพราะ เสียงตามสายเพื่อให้น้อง ๆ รู้สึกผ่อนคลาย
 7. ส่งเสริมให้น้อง ๆ มีสิทธิที่จะพัฒนาโรงเรียนด้วยกัน

**********************************************************

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนแบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 3 และอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

คลิปบางส่วนการหาเสียงของทั้งสองพรรค นอกจากนี้นักเรียนสามารถดูข้อมูล นโยบายต่าง ๆ ของพรรคตามป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนเพิ่มเติม..