แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแจกเงินค่าชุดนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน

📣📣 ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนวัดราชสิงขร 📣📣

📌 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแจกเงินค่าชุดนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน

📝 วันที่ 10 ,12 , 13 พฤษภาคม 2565
⏰ เวลา 09.00 – 15.00 น.
📍 กำหนดการแจกแยกตามระดับชั้น วันละ 2-6 ระดับชั้น
✍️ กรุณานำปากกาส่วนตัวมาเพื่อลดการสัมผัสร่วมกัน
👨‍👩‍👧‍👧 ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาในวันรับเงินค่าชุดนักเรียน

📌 การแต่งกายของนักเรียน : ใส่ชุดสุภาพเรียบร้อย