แจ้งกำหนดการแจกเงินค่าชุดนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน

📣📣 ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนวัดราชสิงขร 📣📣
📌 เรื่อง กำหนดการแจกเงินค่าชุดนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน

 

📝 วันที่ 10 -13 พฤษภาคม 2565
⏰ เวลา 9.00 – 15.00 น.
📍 กำหนดการแจกแยกตามระดับชั้น วันละ 2-4 ระดับชั้น

 

✍️ กรุณานำปากกาส่วนตัวมาเพื่อลดการสัมผัสร่วมกัน