แจ้งกำหนดการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและรับอาหารเสริม(นม)

📣📣 ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนวัดราชสิงขร 📣📣

📌 เรื่อง การจ่ายเงินค่าอาหารให้กับนักเรียน และแจกอาหารเสริม(นม)

 

📝 วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564

⏰ เวลา 8.00 – 16.00 น.

📍 กำหนดการแจกแยกตามระดับชั้น วันละ 2 ระดับชั้นตามรายละเอียดด้านล่าง 🔽

🔴 เอกสารที่ต้องเตรียมมา ได้แก่ ✅ บัตรประชาชนตัวจริงซึ่งต้องตรงกับเอกสารที่นำมายื่นไว้

🌟🌟 อาหารเสริม(นม) แจกเฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 จำนวน 1 โหล (12 กล่อง)