แจ้งกำหนดการแจกอาหารเสริม(นม) และหนังสือเรียน

📣📣 ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร 📣📣

 

📌 เรื่อง แจ้งการรับอาหารเสริม(นม) และหนังสือเรียน

กำหนดวันและเวลาตามตาราง ดังนี้

 

⏰ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

🔽 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

⏰ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

🔽 ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

⏰ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

🔽 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

🔸🔸 ให้ผู้ปกครองนำถุงผ้ามาด้วยสำหรับใส่อาหารเสริม(นม) จำนวน 8 กล่อง

และเตรียมกระเป๋าสำหรับใส่หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด

(อาหารเสริม(นม) แจกเฉพาะนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)