เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียนเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง

โรงเรียนวัดราชสิงขรทุกท่าน

ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://bit.ly/3zysnub ระหว่าง ๒๔ – ๒๙ ก.ค.๖๔