หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

          12 กรกฎาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรัยนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ คุณครูวีระพันธ์ อ่อนเอื้อน นำคณะลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยลูกเสือได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยของขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ความสะอาดของจุดบริการดอกไม้ ธูปเทียน ตลอดจนบำเพ็ญาธารณประโยชน์ภายในบริเวณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร