ส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2565

        24 ธันวาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 แด่ นางชดาวรรณ ป่าไม้   ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราชสิงขร