คณะผู้บริหาร กราบนมัสการ พระครูศรีศาสนกิจวิธาน

     29 ธันวาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้นำพานดอกบัวและกระเช้าผลไม้ เพื่อถวาย และกราบนมัสการพระครูศรีศาสนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดราชสิงขร พระอารามหลวง เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ซึ่งในโอกาสนี้พระครูศรีศาสนกิจวิธาน ได้เมตตาอำนวยพรแก่คณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 อีกด้วย