ส่งความสุขสวัสดีปีใหม่และประชุมประจำเดือน

     27 ธันวาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขรพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้นัดหมายประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดราชสิงขร โดยมีวาระการประชุมที่หารือด้านการบริหารจัดการศึกษา และวาระปรึกษาหารืออื่นๆ นอกจากนี้ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากร ได้กล่าวอำนวยพรแด่คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ทั้งนี้ผู้อำนวยการได้มอบของขวัญปีใหม่และได้อวยพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรอีกด้วย