สายใยรัก…พันผูก ร่วมอำลาผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและข้าราชการครู

13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวัดราชสิงขรได้ จัดกิจกรรมกล่าวคำอำลา เนื่องในโอกาสในการย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ของจ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงข นายสุรจิต ตันติวิทยากร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร และนายหัชราดล มูลเมือง ข้าราชการครู โรงเรียนวัดราชสิงขร กิจกรรมดังกล่าว ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี มอบดอกไม้ ของที่ระลึก และกล่าวคำอำลา ซึ่งทั้ง 3 ท่านเดินทางไปดำรงตำแหน่ง และเริ่มปฏิบัติราชการในสถานศึกษาแห่งใหม่ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นี้

>>ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม