สอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566

         15 กรกฎาคม 2566 นางวาสนา บูรณกิติโสภณ ผู้อำนวยการเขต มอบหมายให้นางสาวอนัญญา เกียรติพงศ์พินิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม และคณะเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการต้อนรับและอำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดสอบชิงทุนการศึกษา ของ นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขรเข้าร่วมสอบคัดเลือกจำนวน 4 คน ได้แก่ ด.ช.อธิชา กตัญญูตะ  ด.ญ.อารดา เต็มเปี่ยม  ด.ญ.ธิดารัตน์ ชอบกระโทก  และด.ญ.ปัณณิการ์ พรมอุบล

 

ลิงค์ดาวน์โหลดรูปภาพhttps://drive.google.com/drive/folders/1HC_AvZPkcBZ7aVZQa4YLLQf4I0rperDX?usp=sharing