สมัครจิตอาสาพระราชทาน และเยี่ยมชมหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตบางคอแหลม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวัดราชสิงขร นำนักเรียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตบางคอแหลม   โดยได้รับเกียรติจาก นายวิฑูรย์  อภิสิทธิ์ภูวกุล  ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต นำนักเรียนชมหอเกียรติยศ  พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแนะนำการปฏิบัติตนในการเป็นจิตอาสาพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร ในครั้งนี้ด้วย