สนับสนุนของขวัญ กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ

         18 ธันวาคม 2563 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร  รับมอบของขวัญ โดยการสนับสนุนจาก ร้านคุณไอซ์ บริษัท เจ.เจ.เอ็ม.ไอ. จำกัด เพื่อการดำเนินกิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในโอกาสคณะผู้บริหารข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับนักเรียนอีกด้วย