สถาปนาโรงเรียนวัดราชสิงขร ปีครบรอบ 91 ปี และพิธีเปิดอาคารการศึกษาพิเศษ

     2 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดราชสิงขร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนวัดราชสิงขร ครบรอบ 91 ปีและพิธีเปิดอาคารการศึกษาพิเศษ โดย พระครูศรีวรานุกิจ เจ้าอาวาสวัดราชสิงขร ประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นางสาวอนัญญา เกียรติพงศ์พินิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม คุณสมชาย สกุลวรธรรม คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานฝ่ายฆารวาส พิธีเปิดอาคารการศึกษาพิเศษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อำนวยการจัดกิจกรรมโดยนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้อาราธนานิมนต์พระสงฆ์โรงเรียนวัดราชสิงขร  เจริญพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน กิจกรรมการแสดง “ระบำไตรรัตน์” ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ที่แสดงถึงการกราบสักการะ พระรัตนตรัย รวมถึงกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนอีกด้วย