วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

        20 มิถุนายน 2567  นางสาวอารีวรรณ  เพชรเลิศ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนวัดราชสิงขร  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณครู และมอบตัวเป็นลูกศิษย์ และโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร จำนวน 200 ทุน ทุนละ 500 บาท