วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

        2 มิถุนายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมในพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ และนำกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพิธีการผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในบริเวณโรงเรียนด้วยความพร้อมเพรียงกัน