กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ปี 2566

       ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับเขตบางคอแหลมและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จัดขบวนแห่เทียนพรรษาโดยเริ่มต้นจากสำนักงานเขตบางคอแหลม แห่เทียนไปยังถวายวัดราชสิงขร ในการนี้นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน กิจกรรมประกอบด้วยการเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาในเขตชุมชนบริการของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญ-ไหว้พระ ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบอุโบสถเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พิธีถวายเทียนพรรษา โดยนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร่วมกิจกรรม ณ วัดราชสิงขร (พระอารามหลวง)

 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม >>