วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดราชสิงขร โดย จ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมราชานุสรณ์ และถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ บริเวณโรงเรียนวัดราชสิงขร  โดยพร้อมเพรียงกัน