วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

   เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดราชสิงขร โดย นางสาวอารีวรรณ  เพชรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร นำคณะผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือสำรอง  กองลูกเสือสามัญ  กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เนตรนารี  วางพวงมาลา  ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ โดยรอบบริเวณโรงเรียน  วัด และชุมชน