วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

       เนื่องด้วย 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือ วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  โดยนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ นิลภาทย์ และนางภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร นำคณะผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี วางพวงมาลา ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมได้นำคณะลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยรอบบริเวณอาคารเรียน โรงเรียน และบริเวณหน้าโรงเรียน อีกด้วย