วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

         26 มิถุนายน 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2567 โดยจัดการแสดงวันต่อต้านยาเสพติดโลก และการเต้นประกอบเพลง Scout Anti Drug เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ