วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

        4 ธันวาคม 2566   โรงเรียนวัดราชสิงขร นำโดย นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมทั้งกล่าวถวายรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และชมนิทรรศการตามโครงการพระราชดำริ และการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนถวายลิง พร้อมร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคม

ดาวน์โหลดรูปภาพ >>>