วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนวัดราชสิงขร ครบรอบ 89 ปี

           2 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดราชสิงขร ครบรอบ 89 ปี ติดตามด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตบางคอแหลม และแขกผู้มีเกียรติ โดยการต้อนรับของ นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร กิจกรรมดังกล่าวได้นิมนต์พระสงฆ์วัดราชสิงขร พระอารามหลวง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดราชสิงขร