วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ประจำปี 2565

           2 ธันวาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ นิลภาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ประธานในพิธี และนางภัณฑิรา อภิธรรมวิริยะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร นำข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน ประกอบพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและ วันชาติ ประจำปี 2565 โดยประธานได้วางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมทั้งกล่าวถวายรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 89 วินาที และได้ชมนิทรรศการตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร