วันคริสต์มาส ประจำปี 2564 รูปแบบ On Site และ Online

      24 ธันวาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและนักเรียน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบ On Site และถ่ายทอดสด Online ทางแฟนเพจและ Line Meeting โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนทุกคน ได้ร่วมทำกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมการตอบคำถามออนไลน์โดยนักเรียนที่ทำกิจกรรมและผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรอีกด้วย