ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม

        9 มีนาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นำข้าราชการครู  ร่วมแสดงความยินดี แด่ นายวิฑูรย์  อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม  นายอนันต์  กายพรรณ อดีตผู้อำนวยการบางคอแหลม  นางสาวสุดใจ  คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม  นางสาวกัลยา  ลิขิตสารวิทย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม   และนายประภัสสร กุหลาบ หัวหน้าฝ่ายโยธา  เนื่องในโอกาสรับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)”   ณ  วัดราชสิงขร  พระอารามหลวง