ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมมารดา ของคุณครูบุญฤทธิ์ ธิปตะ

       10 กุมภาพันธ์ 2564 นายธีระ  มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขรได้มอบหมายให้นายธเนศ  ชัยชนะธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร นำข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนวัดราชสิงขร  ร่วมงานบำเพ็ญกุศล เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม และฌาปนกิจศพมารดาของคุณครูบุญฤทธิ์  ธิปตะ  ข้าราชการครูโรงเรียนวัดราชสิงขร   ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ตำบลห้วยโรง  อำเภอเขาย้อย   จังหวัดเพชรบุรี