ร่วมทำบุญตักบาตร “กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ” ณ สำนักงานเขตบางคอแหลม

     4 ธันวาคม 2563 นายธีระ  มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ นายธเนศ ชัยชนะธรรม  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) ณ สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร