ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน โดย การยาสูบแห่งประเทศไทย

           29 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อน้อมถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอุโบสถวัดราชสิงขร พระอารามหลวง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดย นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม   ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน แด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งในการนี้  นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมพิธี ถวายผ้ากฐินในครั้งนี้ด้วย