ร่วมกิจกรรมเต้น K-POP Academy 2024 Vocal class

5 กรกฎาคม 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร มอบหมายให้นางสาววราลี สิริขจรเดชสกุล และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมเต้น K-POP Academy 2024 Vocal class ในงานนิทรรศการภาพถ่ายการท่องเที่ยวเกาหลี “Show me Your Korea” และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯนาย ยงมิน ปาร์ค เอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศไทย