ร่วมกิจกรรมผู้ว่าสัญจรเขตบางคอแหลม

       2 กันยายน 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ กทม. สัญจร เขตบางคอแหลม” ตามนโยบายสำหรับมิติด้านบริหารจัดการดี เพื่อรับฟังปัญหาและแผนงานแต่ละเขตได้รับการส่งต่อสู่ผู้ว่าฯ กทม. โดยตรง ซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้เดินทางไปยังบริเวณสุสานโปรเตสแตนต์กรุงเทพ เพื่อร่วมกิจกรรมย่านสร้างสรรค์ “One Day Trip” (ย้ำเท้า เล่าเรื่อง ถิ่นเก่าเจริญกรุง) โดยมีนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร คณะครู และนักเรียน เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม “One Day Trip” ในครั้งนี้ด้วย