ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ สำนักงานเขตบางคอแหลม

      10 สิงหาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร มอบหมายให้นายอภิชาติ นิลภาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ณ สำนักงานเขตบางคอแหลม