รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)

ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา

📆 รับสมัครวันที่ 28 ส.ค. – 8 ก.ย. 2566
📌 ประกาศรายชื่อ วันที่ 11 ก.ย. 2566
📝 สอบคัดเลือก วันที่ 13 ก.ย. 2566
⏰️ เวลาสอบ 09.00 -11.00 น. ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษา ดูจากเอกสารด้านล่าง 🔻