รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

📣 ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร เรื่อง รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

📌 ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

❤️ ระดับปฐมวัย

⭐️ ชั้นอนุบาล 1

( รับนักเรียนที่เกิดวันที่ 17 พ.ค.63 – 16 พ.ค.64) 🟢 เปิดรับสมัครใหม่ 🟢

⭐️ ชั้นอนุบาล 2

( รับนักเรียนที่เกิดวันที่ 17 พ.ค.62 – 16 พ.ค.63)

⭐️ ชั้นอนุบาล 3

( รับนักเรียนที่เกิดวันที่ 17 พ.ค.61 – 16 พ.ค.62)

 

❤️ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

(เกิดวันที่ 1 ม.ค.60 – 16 พ.ค.61 หรือเด็กที่จบชั้นอนุบาล 2)

 

❤️ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

 

📆 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2567

⏰️ 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

🔽 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากประกาศด้านล่าง