รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร “ช้างน้อยวิชาการ”

            29 มีนาคม 2567 นางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร มอบหมายให้นางสาวดนิตา  ป้อมปักษา และนายวิทวัส ภูบรม นำนักเรียนเข้ารับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 “ช้างน้อยวิชาการ” ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัล 2 รายการ ได้แก่ เด็กชายอิทธิพล  ดีบัวภา ชั้นป.5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับกรุงเทพมหานคร  การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และ เด็กชายธัญธร  บัวไชโย ชั้นป.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับกรุงเทพมหานคร การแข่งขันทักษะดนตรี ประเภท เดี่ยว”เปียโน” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งท่านศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร “ช้างน้อยวิชาการ” ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมี นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง